Adayroi là website thương mại điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại Tổng hợp VinCommerce, một thành viên của Tập đoàn Vingroup. Adayroi là mô hình đại siêu thị điện tử – “tất cả trong một”. Adayroi cung cấp nhiều ngành hàng đa dạng, từ những hàng hoá giá trị lớn như bất động sản, đến các sản phẩm – dịch vụ phục vụ các nhu cầu thiết thực của cuộc sống hàng ngày như thực phẩm, nhu yếu phẩm, thời trang, du lịch, điện tử, đồ gia dụng, … vượt trội cả về chủng loại và số lượng.

250K
Mã giảm giá Adayroi giảm 250K cho Đơn Hàng Vinmec từ 15 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
50K
Voucher Adayroi giảm 50K cho Đơn Hàng Vinmec từ 4,5 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 800K
Voucher Adayroi giảm 800K cho các sản phẩm Apple iPad Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
400K
Mã giảm giá Adayroi giảm 400K cho các sản phẩm Apple iPad Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10%
Coupon Adayroi giảm 10% cho các sản phẩm Anker chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10%
Coupon Adayroi giảm 10% cho các sản phẩm Anker chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10%
Coupon Adayroi giảm 10% cho các sản phẩm Anker chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
590K
Mã giảm giá Adayroi giảm 590K cho các sản phẩm Vinpro Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
790K
Voucher Adayroi giảm 790K cho các sản phẩm Vinpro Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10%
Coupon Adayroi giảm 10% cho các sản phẩm Anker chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
5%
Mã giảm giá Adayroi giảm 5% cho các sản phẩm Vinpearl Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
250K
Coupon Adayroi giảm 250K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 120K
Coupon Adayroi giảm 120K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 650K
Voucher Adayroi giảm 650K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
500K
Mã giảm giá Adayroi giảm 500K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
500K
Mã giảm giá Adayroi giảm 500K cho các sản phẩm Vinpro Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
360K
Coupon Adayroi giảm 360K cho các sản phẩm Vinpro Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Coupon Adayroi giảm 800K cho các sản phẩm Vinpro Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
1,4 triệu
Coupon Adayroi giảm 1,4 triệu cho các sản phẩm Vinpro Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
1,090 triệu
Voucher Adayroi giảm 1,090 triệu cho các sản phẩm Vinpro Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
1,710 triệu
Mã giảm giá Adayroi giảm 1,710 triệu cho các sản phẩm Vinpro Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
990K
Voucher Adayroi giảm 990K cho các sản phẩm Vinpro Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
710k
Mã giảm giá Adayroi giảm 710K cho các sản phẩm Vinpro Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10%
Coupon Adayroi giảm 10% cho các sản phẩm Anker chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10%
Coupon Adayroi giảm 10% cho các sản phẩm Anker chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10%
Coupon Adayroi giảm 10% cho các sản phẩm Anker chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
12%
Coupon Adayroi giảm 12% cho các sản phẩm Anker chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10%
Coupon Adayroi giảm 10% cho các sản phẩm Anker chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
8%
Voucher Adayroi giảm 8% cho các sản phẩm Anker chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
200K
Voucher Adayroi giảm 200K cho Đơn Hàng Vinmec từ 9 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
15k
Mã giảm giá adayroi 15k áp dụng cho đơn hàng bách hóa tổng hợp từ 300k Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
15k
Mã giảm giá adayroi 15k áp dụng cho các đơn hàng sữa từ 250k Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 500K
Coupon Adayroi giảm 500K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 400K
Voucher Adayroi giảm 400K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
250K
Mã giảm giá Adayroi giảm 250K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
250K
Mã giảm giá adayroi 250k áp dụng cho đơn hàng mỹ phẩm ohui từ 3.5 triệu Hết hạn ngày: 30/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
150K
Mã giảm giá adayroi 150k áp dụng cho đơn hàng mỹ phẩm Ohui từ 2 triệu Hết hạn ngày: 30/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 150K
Voucher Adayroi giảm 150K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
750K
Mã giảm giá Adayroi giảm 750K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
600K
Coupon Adayroi giảm 600K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
400K
Coupon Adayroi giảm 400K cho các sản phẩm Vinpro Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
50k
Mã giảm giá adayroi 50k áp dụng cho đơn hàng từ 2 triệu Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
100k
Mã giảm giá adayroi 100k áp dụng cho đơn hàng gia dụng từ 3 triệu Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
1 triệu
Mã giảm giá adayroi 1 triệu áp dụng cho các đơn hàng gia dụng từ 18 triệu Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
300k
Mã giảm giá adayroi 300k áp dụng cho các đơn hàng gia dụng từ 3.999.000đ Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
4%
Ưu đãi 4%.tối đa 50,000đ cho đơn hàng Merries từ 300,000đ trở lên. Hết hạn ngày: 31/05/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 300K
Coupon Adayroi giảm 300K cho Đơn Hàng Du Lịch từ 9 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
200K
Coupon Adayroi giảm 200K cho các sản phẩm Điện Gia Dụng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
500K
Mã giảm giá Adayroi giảm 500K cho các sản phẩm Apple Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Voucher Adayroi giảm 800K cho các sản phẩm Apple Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
150K
Voucher Adayroi giảm 150K cho các sản phẩm Apple Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
1,2 triệu
Coupon Adayroi giảm 1,2 triệu cho các sản phẩm Apple Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
300K
Mã giảm giá Adayroi giảm 300K cho các sản phẩm Apple Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
100K
Mã giảm giá Adayroi giảm 100K cho Đơn Hàng Du Lịch từ 3 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
150K
Mã giảm giá Adayroi giảm 150K cho Đơn Hàng Vinmec Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
300K
Coupon Adayroi giảm 300K cho các Đơn Hàng Vinmec Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
150K
Coupon Adayroi giảm 150K cho các sản phẩm Thực Phẩm Chức Năng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
1,4 triệu
Mã giảm giá Adayroi giảm 1,4 triệu cho Robot nấu ăn Thermomix Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
400K
Mã giảm giá Adayroi giảm 400K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 1 triệu
Voucher Adayroi giảm 1 triệu cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 1,5 triệu
Coupon Adayroi giảm 1,5 triệu cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Adayroi giảm 800K cho các sản phẩm Vsmart Active 1+ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
300K
Mã giảm giá Adayroi giảm 300K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 1,2 triệu
Coupon Adayroi giảm 1,2 triệu cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 3 triệu
Voucher Adayroi giảm 3 triệu cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
400K
Voucher Adayroi giảm 400K cho các sản phẩm Điện Gia Dụng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 8%
Coupon Adayroi giảm 8% cho các sản phẩm Điện Gia Dụng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
300K
Mã giảm giá Adayroi giảm 300K cho các sản phẩm Điện Gia Dụng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
8%
Mã giảm giá Adayroi giảm 8% khi mua voucher Vinpearl Land Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
40K
Mã giảm giá Adayroi giảm 40K cho Dịch Vụ Ẩm Thực Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 80K
Mã giảm giá Adayroi giảm 80K cho Dịch Vụ Ẩm Thực Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mua thẻ bảo hiểm Vinmec ưu đãi đến 2 triệu trên adayroi Hết hạn ngày: 30/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
10 triệu
Xe máy Vinfast ưu đãi đến 10 triệu đồng Hết hạn ngày: 30/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
1.2 triệu
Mã giảm giá 1.2 triệu áp dụng cho đơn hàng xe máy Honda từ 30 triệu hàng mới Hết hạn ngày: 30/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
1.5 triệu
Mã giảm giá 1.5 triệu áp dụng cho đơn hàng xe máy Honda từ 40 triệu Hết hạn ngày: 30/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
2.5 triệu
Mã giảm giá 2.5 triệu áp dụng cho đơn hàng xe máy honda từ 70 triệu Hết hạn ngày: 30/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
DEAL HOT
Top deal HOT mỗi ngày giảm giá đến 50% Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
300k
Mã giảm giá adayroi 300k áp dụng cho đơn hàng công nghệ từ 7 triệu Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
1.2 triệu
Mã giảm giá 1tr2 áp dụng cho đơn hàng công nghệ từ 25 triệu Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
1.5 triệu
Mã giảm giá 1.5 triệu áp dụng cho đơn hàng công nghệ từ 30 triệu Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
1 triệu
Mã giảm giá 1 triệu áp dụng cho đơn hàng công nghệ từ 1 triệu Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
3 triệu
Mã giảm giá 3 triệu áp dụng cho đơn hàng công nghệ từ 60 triệu Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
200k
Mã giảm giá 200k áp dụng cho đơn hàng công nghệ từ 3 triệu Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
400k
Mã giảm giá 400k áp dụng cho đơn hàng công nghệ từ 9 triệu Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
200K
Adayroi Giảm 200k Cho Điện Thoại Vsmart Joy 1+ 3gb/32gb Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
1,5 triệu
Voucher Adayroi giảm 1,5 triệu cho Đơn Hàng Công Nghệ từ 38 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 200K
Coupon Adayroi giảm 200K cho Đơn Hàng Công Nghệ từ 4 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
100K
Voucher Adayroi giảm 100K cho các sản phẩm Oppo A83 2018 3GB/32GB Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
550K
Mã giảm giá Adayroi giảm 550K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
300K
Coupon Adayroi giảm 300K cho các sản phẩm Laptop Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 1,5 triệu
Coupon Adayroi giảm 1,5 triệu cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
1,2 triệu
Mã giảm giá Adayroi giảm 1,2 triệu cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 800K
Voucher Adayroi giảm 800K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 500K
Voucher Adayroi giảm 500K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 300K
Coupon Adayroi giảm 300K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
150K
Mã giảm giá Adayroi giảm 150K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Techcombank
Quẹt là sướng – Hoàn tiền không giới hạn với thẻ thanh toán Techcombank Hết hạn ngày: 15/08/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
HSBC 
Adayroi khuyến mãi giảm 200k cho đơn hàng thanh toán bằng thẻ HSBC Hết hạn ngày: 31/12/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
MOMO
Mã giảm giá 50k áp dụng cho đơn hàng thanh toán bằng ví Momo từ 600k Hết hạn ngày: 25/05/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Gói khám sức khỏe tổng quát tại bệnh viện Vinmec chỉ từ 2 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Làm đẹp - Sức khỏe
1,2 triệu
Mã giảm giá Adayroi giảm 1,2 triệu cho các sản phẩm Điện Máy, Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
500K
Coupon Adayroi giảm 500K cho các sản phẩm Điện Máy, Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
300K
Mã giảm giá Adayroi giảm 300K cho các sản phẩm Điện Máy, Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Điện tử - Điện lạnh
20k
Tặng ngay 20k cho khách hàng lần đầu mở thẻ VinID Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
300K
Mã giảm giá Adayroi giảm 300K cho các sản phẩm Vsmart Joy 1+/ Active 1/Active 1+ Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
Coupon 300K
Coupon Adayroi giảm 300K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Điện tử - Điện lạnh
1 triệu
Mã giảm giá Adayroi giảm 1 triệu cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Điện tử - Điện lạnh
1,2 triệu
Mã giảm giá Adayroi giảm 1,2 triệu cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Điện tử - Điện lạnh
Coupon 400K
Voucher Adayroi giảm 400K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Điện tử - Điện lạnh
200K
Coupon Adayroi giảm 200K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Điện tử - Điện lạnh