Sendo.vn (Sen Đỏ) là chợ trực tuyến của Tập đoàn FPT kết nối người mua và người bán trên toàn quốc. Xuất thân là một dự án Thương mại Điện tử do Công ty CP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) phát triển, Sendo.vn ra mắt người tiêu dùng vào tháng 9/2012. Ngày 13/5/2014, Công ty CP Công nghệ Sen Đỏ được thành lập, trực thuộc Tập đoàn FPT, là đơn vị chủ quản Sendo.vn.

2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
20K
Mã giảm giá Sendo giảm 20K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 200K
Voucher Sendo giảm 200K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 20K
Coupon Sendo giảm 20K cho các sản phẩm của Shop Chuyên hàng nhập Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
50K
Mã giảm giá Sendo giảm 50K cho các sản phẩm của Shop ANN30 Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
50K
Mã giảm giá Sendo giảm 50K cho các sản phẩm của Shop HUNG KUTE Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 30K
Voucher Sendo giảm 20K cho các sản phẩm của Shop Kojiba Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
20K
Coupon Sendo giảm 20K cho các sản phẩm của Shop Mẹ Bé 88 Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
20K
Mã giảm giá Sendo giảm 20K cho các sản phẩm Rohto chinh hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 5%
Voucher Sendo giảm 5% cho các sản phẩm Rohto chinh hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 100K
Coupon Sendo giảm 100K cho Đơn Hàng Điện Thoại từ 1,5 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
20K
Mã giảm giá Sendo giảm 20K cho các sản phẩm Tenda chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 800K
Voucher Sendo giảm 800K cho Đơn Hàng Công Nghệ từ 15 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
4 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 4 triệu cho Đơn Hàng Xe từ 45 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
3 triệu
Voucher Sendo giảm 3 triệu cho Đơn Hàng Xe từ 30 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Coupon Sendo giảm 2 triệu cho Đơn Hàng Xe từ 20 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
1 triệu
Coupon Sendo giảm 1 triệu cho Đơn Hàng Xe từ 15 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
500K
Mã giảm giá Sendo giảm 500K cho các sản phẩm Điện Máy Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
1 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 1 triệu cho các sản phẩm Điện Máy Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 15K
Voucher Sendo giảm 15K cho các sản phẩm của Shop X MEN Chính Hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10K
Mã giảm giá Sendo giảm 10K cho các sản phẩm Anessa chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10K
Coupon Sendo giảm 10K cho các sản phẩm Senka chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10K
Voucher Sendo giảm 10K cho các sản phẩm Za chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10K
Mã giảm giá Sendo giảm 10K cho các sản phẩm Tsubaki Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 10%
Voucher Sendo giảm 10% cho các sản phẩm Pampers chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
8%
Voucher giảm giá 8% khi nạp tiền điện thoại trên Sendo Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
4 triệu
Mã giảm giá Sendo 4 triệu khi mua xe máy online Hết hạn ngày:  31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
800k
Voucher Sendo giảm giá điện thoại đến 800k cực khủng Hết hạn ngày:  31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
Tiền điện
Voucher Sendo khuyến mãi hoàn tiền 10% tối đa 30K cho hóa đơn điện từ 300K Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
15%
Mã hoàn tiền 15% tối đa 30K khi thanh toán hóa đơn từ 250K trên app Sendo Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
Internet
Voucher Sendo hoàn tiền 10% tối đa 30K khi thanh toán hóa đơn internet từ 150K Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
Tiền nước
Mã hoàn tiền Sendo 10% tối đa 30K khi thanh toán hóa đơn nước từ 150K Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
Thẻ ĐT
Mã giảm giá Sendo 10% tối đa 15K xu khi nạp tiền từ 50K trên app Sendo Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
30K
Mã giảm giá Sendo giảm 30K cho các sản phẩm Huggies chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10K
Mã giảm giá Sendo giảm 10K cho các sản phẩm Nivea chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 20K
Voucher Sendo giảm 20K cho các sản phẩm Nivea chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 30K
Coupon Sendo giảm 30K cho các sản phẩm Nivea chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10K
Mã giảm giá Sendo giảm 10K cho các sản phẩm Nivea chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 20K
Voucher Sendo giảm 20K cho các sản phẩm Nivea chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 30K
Coupon Sendo giảm 30K cho các sản phẩm Nivea chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 15K
Voucher Sendo giảm 15K cho các sản phẩm của Shop X MEN Chính Hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Mã Hoàn Tiền 10%
Mã Hoàn Tiền Sendo 10% khi mua Thẻ Cào Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
đến 50%
Khuyến mãi Sendo giảm đến 50% cho các sản phẩm JBL chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10K
Mã giảm giá Sendo giảm 10K cho các sản phẩm Anessa chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10K
Coupon Sendo giảm 10K cho các sản phẩm Senka chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10K
Voucher Sendo giảm 10K cho các sản phẩm Za chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10K
Mã giảm giá Sendo giảm 10K cho các sản phẩm Tsubaki Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
20K
Voucher Sendo 20K cho các sản phẩm Maybelline chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
đến 50%
Khuyến mãi Sendo giảm đến 50% cho các sản phẩm Lata chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 10%
Voucher Sendo giảm 10% cho các sản phẩm Pampers chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10%
Coupon Sendo giảm 10% cho các sản phẩm Unicharm chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
30K
Mã giảm giá Sendo 30K cho các sản phẩm Loreal chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Thẻ ĐT
Mã giảm giá Sendo 10% tối đa 15K xu khi nạp tiền từ 50K trên app Sendo Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
Tiền nước
Mã hoàn tiền Sendo 10% tối đa 30K khi thanh toán hóa đơn nước từ 150K Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
Internet
Voucher Sendo hoàn tiền 10% tối đa 30K khi thanh toán hóa đơn internet từ 150K Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
15%
Mã hoàn tiền 15% tối đa 30K khi thanh toán hóa đơn từ 250K trên app Sendo Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
Tiền điện
Voucher Sendo khuyến mãi hoàn tiền 10% tối đa 30K cho hóa đơn điện từ 300K Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
Săn Deal 7K
Khuyến mãi Sendo Săn Deal P&G 7K mở bán lúc 9h Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10K
Mã giảm giá Sendo giảm 10K cho Đơn Hàng từ 99K Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 800K
Voucher Sendo giảm 800K cho Đơn Hàng Công Nghệ từ 15 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
200K
Mã giảm giá Sendo giảm 200K cho các sản phẩm JBL chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
20K
Mã giảm giá Sendo giảm 20K cho các sản phẩm Tenda chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
15%
Voucher Sendo giảm 15% cho các sản phẩm Anker chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
200K
Mã giảm giá Sendo giảm 200K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
20K
Mã giảm giá Sendo giảm 20K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 100K
Coupon Sendo giảm 100K cho Đơn Hàng Điện Thoại từ 1,5 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800k
Voucher Sendo giảm giá điện thoại đến 800k cực khủng Hết hạn ngày:  31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
đến 40%
Khuyến mãi Sendo giảm đến 40% cho các sản phẩm Shiseido Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
1 triệu
Coupon Sendo giảm 1 triệu cho Đơn Hàng Xe từ 15 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Coupon Sendo giảm 2 triệu cho Đơn Hàng Xe từ 20 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
3 triệu
Voucher Sendo giảm 3 triệu cho Đơn Hàng Xe từ 30 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
4 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 4 triệu cho Đơn Hàng Xe từ 45 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
15%
Coupon Sendo giảm 15% cho các sản phẩm Unicharm chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
1 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 1 triệu cho các sản phẩm Điện Máy Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
500K
Mã giảm giá Sendo giảm 500K cho các sản phẩm Điện Máy Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 20K
Coupon Sendo 20K cho các sản phẩm Maybelline chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
30K
Mã giảm giá Sendo 30K cho các sản phẩm Loreal chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
4 triệu
Mã giảm giá Sendo 4 triệu khi mua xe máy online Hết hạn ngày:  31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
Flash Sale
Sendo khuyến mãi hiểu ý mọi nhà Flash sale giá siêu sốc Hết hạn ngày:  31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
200k
Voucher Sendo giảm giá điện thoại đến 200k cực khủng cho đơn từ 3 triệu Hết hạn ngày:  31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
8%
Voucher giảm giá 8% khi nạp tiền điện thoại trên Sendo Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
đến 50%
Khuyến mãi Sendo ưu đãi đến 50% cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Trả góp 0%
Sendo ưu đãi trả góp lãi suất 0%, trả trước 0đ cực khủng Hết hạn ngày: 31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
50%
List sản phẩm thời trang sendo khuyến mãi hot nhất Hết hạn ngày:  31/5/2019 Danh mục: Mã giảm giá khác
Deal Hot
Khuyến mãi Sendo các sản phẩm Gumac Đồng Giá 149K Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
200K
Mã giảm giá Sendo giảm 200K cho các sản phẩm JBL chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
15%
Voucher Sendo giảm 15% cho các sản phẩm Aukey Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
5 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 5 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
20K
Mã giảm giá Sendo giảm 20K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
5 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 5 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
200K
Coupon Sendo giảm 200K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
5 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 5 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
đến 50%
Khuyến mãi Sendo giảm đến 50% cho các sản phẩm Mykingdom Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
5 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 5 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10%
Mã giảm giá Sendo giảm 10% cho các sản phẩm Ugreen Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
100K
Coupon Sendo giảm 100K cho các sản phẩm Energizer chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
50K
Coupon Sendo giảm 50K cho các sản phẩm Energizer chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
5 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 5 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
5 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 5 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
30K
Coupon Sendo giảm 30K cho các sản phẩm Bosch chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 80K
Voucher Sendo giảm 80K cho các sản phẩm Bosch chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
120K
Mã giảm giá Sendo giảm 120K cho các sản phẩm Bosch chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
5 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 5 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 100K
Coupon Sendo giảm 100K cho Đơn Hàng Điện Thoại từ 1,5 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 50K
Voucher Sendo giảm 50K cho Đơn Hàng Điện Thoại từ 800K Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
20K
Coupon Sendo giảm 20K cho các sản phẩm Yves Rocher chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
5%
Coupon Sendo giảm 5% cho các sản phẩm Abbott chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Mua 1 Tặng 1
Khuyến mãi Sendo Mua 1 Tặng 1 áp dụng cho các sản phẩm Balo Ronal Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
500K
Mã giảm giá Sendo giảm 500K cho các sản phẩm Philips chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10%
Voucher Sendo giảm 10% cho các sản phẩm Anker chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10%
Coupon Sendo giảm 10% cho các sản phẩm Bluestone chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
25K
Coupon Sendo giảm 25K cho các sản phẩm Logitech chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
20%
Mã giảm giá Sendo giảm 20% cho các sản phẩm Remax chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
đến 40%
Khuyến mãi Sendo ưu đãi đến 40% cho các sản phẩm Nivea Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
20K
Mã giảm giá Sendo giảm 20K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 200K
Coupon Sendo giảm 200K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10%
Coupon Sendo giảm 10% cho các sản phẩm Bosch chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
200K
Voucher Sendo giảm 200K cho các sản phẩm SYNOLOGY Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
200K
Voucher Sendo giảm 200K cho các sản phẩm Pensonic chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
200K
Mã giảm giá Sendo giảm 200K cho các sản phẩm JBL chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
30K
Mã giảm giá Sendo giảm 30K cho các sản phẩm Huggies chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 500K
Coupon Sendo giảm 500K cho Đơn Hàng Điện Máy từ 4 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10K
Mã giảm giá Sendo giảm 10K cho các sản phẩm Lata chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 30K
Coupon Sendo giảm 30K cho các sản phẩm Lata chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
40K
Mã giảm giá Sendo giảm 40K cho các sản phẩm Anessa chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
30K
Coupon Sendo giảm 30K cho các sản phẩm Senka chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
30K
Voucher Sendo giảm 30K cho các sản phẩm Za chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
30K
Mã giảm giá Sendo giảm 30K cho các sản phẩm Tsubaki Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Deal Hot
Khuyến mãi Sendo Thiên Đường Voucher Shop Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Mã Hoàn Tiền 30%
Mã Hoàn Tiền 30%
Mã Hoàn Tiền 15%
Mã Hoàn Tiền Sendo hoàn 15% khi Nạp Tiền Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Mã Hoàn Tiền 15%
Mã Hoàn Tiền Sendo hoàn 15% khi Mua Vé Máy Bay Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10%
Voucher Sendo giảm 10% cho các sản phẩm Anker chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 20K
Coupon Sendo giảm 20K cho các sản phẩm maybelline chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
20K
Coupon Sendo giảm 20K cho các sản phẩm Unicharm chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 10K
Voucher Sendo giảm 10K cho các sản phẩm Evoluderm chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
30K
Voucher Sendo giảm 30K cho các sản phẩm Nước Hoa Fantasy Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
20K
Mã giảm giá Sendo giảm 20K cho các sản phẩm Senka Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
30K
Mã giảm giá Sendo giảm 30K cho các sản phẩm Nivea chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 30K
Voucher Sendo giảm 30K cho các sản phẩm Nivea chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Săn Deal 9K
Khuyến mãi Sendo Săn Deal Bí Ẩn 9K mở bán lúc 0h, 9h, 12h, 15h & 21h Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Free ship
Sendo khuyến mãi free ship cho đơn hàng từ 0 đồng Hết hạn ngày: v Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
20K
Mã giảm giá Sendo giảm 20K cho các sản phẩm Supor chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
40K
Coupon Sendo giảm 40K cho các sản phẩm Supor chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
50K
Voucher Sendo giảm 50K cho các sản phẩm Supor chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Flash Sale 1K
Khuyến mãi Sendo Săn Flash Sale 1K mở bán lúc 12h Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 30K
Coupon Sendo giảm 30K cho các sản phẩm Comet chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
10%
Voucher Sendo giảm 10% cho các sản phẩm Anker chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Voucher 100K
Voucher Sendo giảm 100K cho các sản phẩm Pensonic chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
200k
Voucher Sendo giảm giá 200k cho đơn hàng điện máy từ 1 triệu Hết hạn ngày:  20/4/20197 Danh mục: Mã giảm giá khác
300K
Coupon Sendo giảm 300K cho các sản phẩm Gree chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
15K
Mã giảm giá Sendo giảm 15K cho các sản phẩm Remax chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
200K
Coupon Sendo giảm 200K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
20K
Mã giảm giá Sendo giảm 20K cho các sản phẩm Công Nghệ Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
500K
Coupon Sendo giảm 500K cho các sản phẩm akino chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
đến 50%
Khuyến mãi Sendo giảm đến 50% cho các sản phẩm Miley Lingerie Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
30K
Coupon Sendo giảm 30K cho các sản phẩm Karcher chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
đến 50%
Khuyến mãi Sendo giảm đến 50% cho các sản phẩm Thời Trang Marc Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
100K
Mã giảm giá Sendo giảm 100K cho các sản phẩm Karcher chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Coupon 40K
Coupon Sendo giảm 40K cho các sản phẩm Bluestone chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
50K
Voucher Sendo giảm 50K cho các sản phẩm Bluestone chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Deal Sốc
Khuyến mãi Sendo Điện Máy Cuối Tuần Tưng Bừng giá Sốc Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Deal Hot
Khuyến mãi Sendo các sản phẩm Mẹ Bé giá chỉ từ 50K Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
Mã Hoàn Tiền 10%
Mã Hoàn Tiền Sendo 10% Khi Nạp Tiền Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Mã Hoàn Tiền 15%
Mã Hoàn Tiền Sendo 15% Khi Thanh Toán Hóa Đơn Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Mã Hoàn Tiền 10%
Mã Hoàn Tiền Sendo 10% Khi Mua Vé Máy Bay Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
300K
Mã giảm giá Sendo giảm 300K cho Đơn Hàng Điện Thoại từ 4 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
Coupon 100K
Coupon Sendo giảm 100K cho Đơn Hàng Điện Thoại từ 1 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
40K
Voucher Sendo giảm 40K cho các sản phẩm Rohto chính hãng Hết hạn ngày: Danh mục: Làm đẹp - Sức khỏe
đến 50%
Khuyến mãi Sendo giảm đến 50% cho các sản phẩm Giày Dép Hết hạn ngày: Danh mục: Thời trang - Phụ kiện
Deal Hot
Khuyến mãi Sendo các sản phẩm Thời Trang ở Nhà giá chỉ từ 59K Hết hạn ngày: Danh mục: Thời trang - Phụ kiện
Quà Tặng
Khuyến mãi Sendo Đặt Trước Điện Thoại Oppo F11 nhận ngay Bộ Quà Tặng hấp dẫn Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
Sendo Game
Khuyến mãi Sendo Lắc Bão Xu diễn ra từ 17.03.2019 – 17.04.2019 Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
đến 50%
Khuyến mãi Sendo giảm đến 50% cho các sản phẩm Ngày Hội Gia Dụng Hết hạn ngày: Danh mục: Nhà cửa - Đời sống
đến 50%
Khuyến mãi Sendo giảm đến 50% cho các sản phẩm Thời Trang cho Bé Hết hạn ngày: Danh mục: Thời trang - Phụ kiện
đến 50%
Khuyến mãi Sendo ưu đãi đến 50% cho các sản phẩm Thời Trang Nam Hết hạn ngày: Danh mục: Thời trang - Phụ kiện
đến 49%
Khuyến mãi Sendo ưu đãi đến 49% cho các sản phẩm Điện Máy Hết hạn ngày: Danh mục: Điện tử - Điện lạnh
Deal Hot
Khuyến mãi Sendo Phụ Kiện Thông Minh khuyến mãi linh đình Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
đến 50%
Khuyến mãi Sendo ưu đãi đến 50% cho các sản phẩm Nội Y iBasic Hết hạn ngày: Danh mục: Thời trang - Phụ kiện
đến 50%
Khuyến mãi Sendo giảm đến 50% cho các sản phẩm Nhà Cửa Đời Sống Hết hạn ngày: Danh mục: Nhà cửa - Đời sống
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
Mã Hoàn Tiền 25%
Mã Hoàn Tiền 10%
Mã Hoàn Tiền Sendo hoàn 10% khi Mua Thẻ Game Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Mã Hoàn Tiền 10%
Mã Hoàn Tiền Sendo hoàn 10% khi Mua Thẻ Cào Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Mã Hoàn Tiền 30%
Mã Hoàn Tiền Sendo hoàn 30% khi Thanh Toán Hóa Đơn Điện Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
Mã Hoàn Tiền 30%
Mã Hoàn Tiền Sendo hoàn 30% khi Thanh Toán Hóa Đơn Nước Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
Coupon 100K
Coupon Sendo giảm 100K cho Đơn Hàng Điện Thoại từ 1 triệu Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
1 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 1 triệu cho Đơn Hàng Xe Máy trả góp Hết hạn ngày: Danh mục: Ô tô - Xe máy - Xe đạp
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
Rohto
Voucher Sendo giảm giá 20k cho đơn hàng Rohto từ 149k Hết hạn ngày: 16/4/20197 Danh mục: Làm đẹp - Sức khỏe
2 triệu
Mã giảm giá Sendo giảm 2 triệu cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
800K
Mã giảm giá Sendo giảm 800K cho các sản phẩm Điện Thoại Hết hạn ngày: Danh mục: Điện thoại - Máy tỉnh bảng - Laptop
Mã Hoàn Tiền 30%
Mã Hoàn Tiền Sendo hoàn 30% khi Thanh Toán Hóa Đơn Internet Hết hạn ngày: Danh mục: Mã giảm giá khác

Hướng dẫn sử dụng mã

Bước 1: Thêm các sản phẩm bạn muốn mua vào giỏ hàng của bạn.

Bước 2: Sau khi đã thêm đủ các sản phẩm cần mua vào giỏ hàng. Bạn click vào hình giỏ hàng như bên dưới để đến bước thanh toán.

tiến hành thanh toán giỏ hàng của bạn

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin người nhận hàng, dịch vụ vận chuyển và hình thức thanh toán của bạn.

Và chú ý là phải nhập mã giảm giá Sendo để được giảm giá sản phẩm trước khi chọn đặt hàng

điền thông tin nhận hàng và mã giảm giá

Sau khi đặt hàng thành công. Bạn chỉ cần chờ đơn vị vận chuyển giao hàng đến cho bạn.

Nếu còn vấn đề gì cần hỗ trợ các bạn cứ comment phía dưới , sẽ được phản hồi ngay!