Để điều hành và phát triển doanh nghiệp của mình một cách ổn định và hiệu quả, nâng cao được năng suất của công việc thì một biện pháp thôi là không đủ, người điều hành phải học hỏi rất nhiều mới có thể ứng phó với sự biến động của yếu tố bên ngoài và bên trong để phát huy được khả năng của doanh nghiệp mà mình sở hữu.

“Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả” được viết bởi tác giả Michael E. Gerber, nhà tư vấn kinh doanh và đồng thời cũng là tác giả của một số cuốn sách, với sự hiểu biết sâu sắc của mình đã thu được từ nhiều năm kinh nghiệm, chỉ ra các giả định, kỳ vọng, và thậm chí chuyên môn kỹ thuật có thể có được như thế nào trong việc điều hành một doanh nghiệp thành công. Với kinh nghiệm của bản thân cùng với hiểu biết của mình, tác giả đã mang đến cho bạn đọc phương pháp điều hành và phát triển doanh nghiệp của mình sao cho hiệu quả nhất.

Gerber sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong cuộc đời kinh doanh – từ giai đoạn bắt đầu kinh doanh đến ổn định thông qua quá trình tăng trưởng, đến quan điểm doanh nhân trưởng thành: hướng dẫn cho tất cả các doanh nghiệp thành công – và chỉ ra cách áp dụng các bài học kinh doanh nhượng quyền cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Quan trọng nhất, Gerber rút ra sự phân biệt quan trọng, thường bị bỏ qua giữa việc làm với doanh nghiệp của bạn.

Cuốn sách dành cho những ai đang đau đầu với bài toán giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. Những chia sẻ của tác giả của tác giả sẽ giúp bạn áp dụng vào công việc thực tế của mình tốt hơn.

Nếu hoạch định các chiến lược nào về nhân sự, marketing, quản lý… tốt và đúng cách thì doanh nghiệp của bạn sẽ trở thành một “sân chơi”, trong đó mọi người đều tìm đựơc vị trí phù hợp cho mình để phát huy tốt nhất năng lực và sở trường của bản thân. Phát hiện được các vấn đề và có được cách giải quyết sẽ giúp bạn luôn tự tin trong công việc của mình.