Chúng ta có nhiều thói quen không tốt, thường xuyên trì hoãn đều cản đường đi đến thành công. Tác giả Duhigg của cuốn sách này mang đến cho người đọc những nguyên tắc làm việc để duy trì được thói quen tốt, loại bỏ thói quen xấu và giúp bạn hiểu được tầm quan trọng to lớn của thói quen tốt. Thói quen được kích hoạt bởi một tín hiệu và kết thúc với phần thưởng. Điều đầu tiên nên xác định dấu hiệu và bạn có thể tránh được một thói quen tiêu cực khác.

Với cách diễn đạt khá dễ hiểu và ví dụ rõ ràng bạn có thể hiểu được vấn đề một cách cụ thể nhất, tác giả đi sâu, phân tích từng ngóc ngách của thói quen và làm mới những suy nghĩ về thói quen. Cuốn sách dành cho những ai còn trì hoãn, chưa hài lòng về bản thân bởi những thói quen chưa tốt.

Một điều mà chúng ta cần trong cuộc sống, là nguyên liệu để đạt được thành công chính là động lực và thói quen tốt. Tuy nhiên, thói quen là việc lặp đi lặp lại, có những thói quen đã “ ăn vào máu” khiến bạn khó có thể thay đổi được. Còn động lực hôm nay bạn tràn trề nhưng liệu ngày mai nó còn giữ nguyên như vậy hay không? Câu trả lời là không! Nhiều trường hợp chúng ta gặp phải là muốn thay đổi cuộc sống và đạt được mục tiêu nhưng không có động lực, hay thậm chí  có mục tiêu, kế hoạch, có động lực, nhưng lại mất đi một cách không lí do mà chính bạn cũng không trả lời được. Vô tình chúng ta vướng vào bẫy cần động lực , chỉ mong chờ vào động lực thì sẽ không thể thành công được. Chính vì thế, một lần nữa chúng ta càng nhận thấy sức mạnh của thói quen đến cuộc sống.

Bài học mà bạn nhận được là phải trông chờ vào thói quen, xây dựng được thói quen tốt thì cuộc sống sẽ tốt lên… Ngày qua ngày làm đi làm lại nhiều thói quen tốt, thói quen tốt của những người thành công, phản ứng theo kiểu của người thành công, làm việc cần làm, muốn hay không thì vẫn làm bạn sẽ không cần động lực.