Nếu bạn đang muốn xây dựng mình thành một người “có văn hóa” thì Tôi tự học của Thu Giang Nguyễn Duy Cần là một khởi đầu tốt cho bạn.

Cuốn Tôi tự học đặt câu hỏi và giải thích cho bạn như thế nào mới đúng là học vấn, có những kiểu học vấn nào, bạn đang thuộc kiểu nào trong đấy. Sách cũng đề cập đến những kỹ năng, phẩm chất bạn cần để con đường ấy. Làm sao để chúng ta sắp xếp học tập cho thông minh và hiệu quả nhất, gạt bỏ đi những chướng ngại hay những lối mòn lẩn quẩn. “Văn hóa là một cái gì không thể truyền, mà cũng không thể tóm tắt được”-chính bạn phải đi trên con đường đấy, bạn phải rèn luyện lấy, công phu của bạn có được chính là nhờ công sức của bạn chứ không là của ai khác. Cuốn sách là lời chỉ dẫn ở đầu con đường, cũng như có thể người bạn đồng hành trên suốt con đường gây dựng một vấn đề thuộc “phẩm”, chứ không thuộc “lượng”.

Văn phong có thể “cũ” với một số người nhưng đối với mình như thế khá là gần gũi. Tác giả có sử dụng một số từ “lạ” so với hành văn hiện nay, nhưng nếu cố gắng tra cứu hay chỉ cần “đoán” ý tác giả thôi là bạn có thể hiểu được. Tôi tự học là một cuốn sách mà ắt hẳn bạn sẽ muốn đọc đi đọc lại nhiều lần, để thấm nhuần những lời khuyên trong đó, thực hiện nó. Đây lại càng không phải là cuốn sách dễ tóm tắt, bởi vì đằng sau câu chữ ấy, lời khuyên ấy, là một “văn hóa” mà Nguyễn Duy Cần muốn người đọc nắm bắt lấy. Thiết nghĩ, cuốn sách cũng chỉ là một tham khảo về phương pháp học tập, tu dưỡng bản thân, mỗi người cần lựa phương pháp cách thức phù hợp với bản thân tránh máy móc, rập khuôn.

CTV: Kim Anh